Xuân về

Sớm nay xuân về
Tràn qua ngõ
Từng góc chợ
Dáng mẹ dáng chị vội vã bán mua

Hoa nở tràn sân
Bữa cơm tất niên nhà nhà đoàn tụ
Giữ nguyên nếp nhà xưa cũ
Rộn ràng gói bánh chiều đông
Ve vút tấm lá dong
Nghe tự hào quê hương nồng nồng khoé mắt

Gió xuân se sắt
Thoảng khói nhang trầm dìu dịu say
Hít hà chút rượu cay
Thấm tinh tuý yêu thương chiu chắt
Dòng sông bên nhà nước trong văn vắt
Hoà cùng gội rửa cuối năm

Bỗng ai gửi xa xăm
Ước từng khắc cuối năm
Không bon chen
Không vất vả
Ù trở về quê mẹ đón Xuân reo

Huệ Thi