Xuân chín

Xuân đang mởn và nàng xuân đang chín
Tình đang say đến độ vỡ bung rồi
Còn gì chờ chưa ngần ngại chung đôi
Về một bến đêm ngày thôi hò hẹn

Tháng giêng này câu thề ước đừng quên
Mơ áo cưới trọn môi cười trong vắt
Em công chúa váy bồng bềnh cúi mặt
Anh nắm tay đi cuối đất cùng trời

Mật ươm đầy và thương nhớ đầy vơi
Thêm một nửa là thêm đầy khao khát
Nâng chén rượu nồng say theo câu hát
Ngày có nhau mưa gió cũng thôi hờn

Tháng giêng này xuân hãy vẫn còn son
Em không bước cô đơn trên đường vắng
Môi đã chín và vòng tay đã chặt
Tự vào đâu mà tim bỗng reo cười.

Huệ Thi