Xâu chuỗi trong tâm hồn

Có một ngôi chùa nổi tiếng vì thờ một xâu chuỗi Phật Tổ từng đeo.

Nơi cất giữ xâu chuỗi chỉ có thầy trụ trì và 7 đệ tử biết.

7 người đệ tử đều rất giác ngộ, thầy trụ trì cảm thấy dù đem y bát truyền cho bất kỳ người nào trong bọn họ, đều có thể làm rạng rỡ Phật pháp.

Ngày nọ, xâu chuỗi đột nhiên biến mất.
Thầy trụ trì hỏi 7 đệ tử: “Các ngươi ai đã lấy xâu chuỗi, chỉ cần trả về vị trí cũ, ta sẽ không truy cứu, Phật tổ cũng không trách tội.”
Các đệ tử đều lắc đầu.

7 ngày trôi qua, xâu chuỗi vẫn không thấy. Thầy trụ trì lại nói: “Chỉ cần ai đó nhận là đã lấy, xâu chuỗi sẽ thuộc về người đó.” Các đệ tử vẫn không ai thừa nhận.

Lại trải qua 7 ngày nữa. Thầy trụ trì rất thất vọng: “Ngày mai các người hãy rời khỏi chùa, xuống núi hết đi, riêng kẻ đã lấy xâu chuỗi ta cho phép ở lại đây.”

Qua ngày hôm sau, 6 đệ tử thu dọn xong hành lý, thở nhẹ một hơi dài, nhẹ nhàng ra đi. Chỉ có một người ở lại.

Thầy trụ trì hỏi đệ tử ở lại:
– Xâu chuỗi đâu ?
– Con không lấy.
– Vậy tại sao chịu mang tiếng trộm cắp?
– Mấy ngày nay các huynh đệ đều nghi ngờ lẫn nhau, nếu có người đứng ra, mới giải thoát chuyện này.

Ngừng một lát, người đệ tử lại nói:
– Xâu chuỗi tuy mất , Phật vẫn còn đây.

Thầy trụ trì cười, lấy xâu chuỗi từ tay áo mình ra, đeo vào tay người đệ tử.

(sưu tầm)