Vu vơ…

“Em nói rằng em yêu mưa, nhưng em lại mở ô khi trời mưa.

Em nói rằng em yêu mặt trời, nhưng em lại tìm bóng râm khi mặt trời chiếu sáng.

Em nói rằng em yêu gió, nhưng em đóng cửa sổ khi gió thổi.

Đây là lý do tại sao anh sợ, em nói rằng em cũng yêu anh.”

William Shakespeare

“You say that you love rain, but you open your umbrella when it rains.

You say that you love the sun, but you find a shadow spot when the sun shines.

You say that you love the wind, but you close your windows when wind blows.

This is why I am afraid, you say that you love me too.”