Vết thương của khỉ con

Một con khỉ non mải nô nghịch leo trèo, không may bị cành cây đâm vào bụng, chảy máu.

Mỗi lúc gặp một con khỉ khác, khỉ con lại vạch vết thương của mình ra cho xem. Các con khỉ khác thấy vậy nên mỗi lần gặp nó cũng đều an ủi, đồng thời chỉ cho nó những cách chữa trị khác nhau.

Và cứ tiếp tục như vậy, mỗi lần gặp những con khỉ khác, nó lại vạch vết thương của mình ra, và những con khỉ khác cũng lại an ủi nó như thế. Tuy nhiên, sau cùng nó vẫn bị chết vì vết thương nhiễm khuẩn.

Một con khỉ già trong bầy chép miệng: “Tội nghiệp, lúc nào nó cũng nghĩ tới vết thương như vậy, chẳng trách mà phải chết sớm”.

Kỳ thực, bạn có đem khổ đau của mình cho người khác xem thì cũng không giải quyết được vấn đề, than vãn không bằng tự mình xử lý.

(sưu tầm)