Về Cần Thơ chưa anh?

Về Cần Thơ chưa anh
Con gái xứ này lạ lắm
Nước sông bốn mùa tưới tắm
Mơn mơn da trắng hương tràn

Quê em con gái giòn tan
Dạ thưa ngọt như câu hát
Dịu dàng đờn ca thánh thót
Đêm đêm mơ khúc bưng biền

Cần Thơ nắng rót vai nghiêng
Ngại ngùng nửa vành nón lá
Chợ quê không câu mặc cả
Cho thêm anh cả nụ cười

Về đi thương chắc mười mươi
Môi hồng bốn mùa vẫn đượm
Ngoài kia dập dìu ong bướm
Xứ em vẫn ngát hoa hồng

Phố chiều hờ hững bên sông
Em còn mơ ngồi giặt áo
Gửi không? Em xin tần tảo
Ru anh canh ngắn canh dài!

Huệ Thi