Và nghe tiếng lòng

Hãy nhắm mắt lại nghe bên đời
Kìa buồn vui mãi như con sóng
Đùa giỡn nối nhau muôn trùng, bạc đầu khát vọng
Rít qua tai lời thét bỏng vết lòng

Em hát đi, dìu vợi một tình cong
Con dã tràng bao năm vẫn dã tràng ru cát
Nước biển xanh có mặn hơn hay nhạt
Em già đời có thấm vị gừng cay

Khép mi đi em và hát giữa men say
Dẫu giông tố đừng trách thầm biển cả
Một cơn gió thôi, chớ vin vào nghiêng ngả
Biển trùng khơi mãi mãi hẳn vô tình !

Kìa bên đời lắm trầm bổng hư vinh
Thương thân nhạn xin em đừng chao cánh mỏng
Mắt môi kia hãy còn đượm tình theo sóng
Khép một lần và mở cửa nghe em…

Huệ Thi