Tượng đài

Kính dâng Mẹ Việt Nam Anh Hùng

me Thu 2

Mẹ tìm,
trong nước
Con sóng
Hiện hình hài
Mẹ tìm,
trong đất
Tuổi thơ con
Lăn lóc,
sắn,
khoai…
*
Con của Mẹ
Ấm vòng tay Mẹ
Ngủ ngon lành
Bình yên…
*
Con của Mẹ
Xa vòng tay Mẹ
Tuổi đôi mươi
Trong trẻo
Hồn nhiên…
*
Con của Mẹ
Ngã vào đất Mẹ
Lá vàng
Ngực gió
Cỏ hoa niên…

ganh-hang-rong-cua-me-giaoduc.net_.vn_
*
Dậy đi con!
Dậy đi các con!
Về đây với Mẹ…
Tháng Bảy
Ngâu
Đường trơn
Bóng lẻ
Khói hương
Bắc nhịp cầu vồng…
*
Bảy sắc
Cầu vồng
Rưng rưng
Hồn Liệt sĩ
Tổ Quốc
Ghi công
Các chị
Các anh…
*
Mẹ
Lưng còng
Dấu hỏi (?)
*
Trắng,
Lạnh,
Tượng đài
Khuyết danh…

Nguyễn Thanh An

Tuong-dai-me-Thu