Trung thực

​Chẳng có gia sản nào đồ sộ bằng trung thực.

No legacy is so rich as honesty.
~ William Shakespeare