Trong mọi trường hợp, luôn có sự lựa chọn…

Cuộc sống là tổng của các lựa chọn.

Khi bạn phải lựa chọn và bạn không lựa chọn, chính bản thân điều đó cũng là một lựa chọn.

Luôn có hai lựa chọn, hai con đường để đi. Một con đường dễ đi. Và phần thưởng duy nhất của nó là nó dễ đi.

Con người chỉ bị giới hạn bởi suy nghĩ mà mình lựa chọn.

Bạn luôn có sự lựa chọn, ngay cả khi cùng cực nhất. Là đứng lên và đi hay dừng lại rồi bị quên lãng. Quyền quyết định thuộc về bạn.

Khi trong tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, bạn chỉ có mỗi thứ đó; nếu bạn chịu buông xuống, bạn mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác.

Nếu tình yêu không đủ lớn đến mức người ta cam tâm lờ đi tất cả, vậy tất cả sự lựa chọn chẳng qua đều là sự cân nhắc nặng nhẹ mà thôi.

Bạn có thể nói bạn phải làm, hoặc bạn bị buộc phải làm việc gì đó, nhưng thực ra, dù bạn làm gì cũng là do bạn chọn lựa.

Trong suốt cuộc đời, bạn sẽ đối mặt với một lựa chọn. Bạn có thể chọn yêu thương hay căm hận… Tôi chọn yêu thương.

Hạnh phúc là một lựa chọn, không phải kết quả. Hạnh phúc của bạn sẽ không đến với bạn. Nó chỉ có thể đến từ bạn.