Trông ảnh – Ngẫm đời


Thực hành bình an mỗi ngày

Bình an chính là sự đơn giản. Bình an chính là vẻ đẹp. Hãy chọn một ngày mỗi tuần làm ngày đơn giản của bạn, ví dụ như ngày thứ Hai chẳng hạn. Trong ngày đó, bạn hãy nói thật ít. Chăm chú lắng nghe. Lặng lẽ làm một việc gì đó thú vị cho […]


3 đáp án cho mọi vấn đề

Có 3 cách giải quyết cho tất cả các vấn đề của bạn: Chấp nhận nó, Thay đổi nó. Hoặc buông bỏ nó. Nếu bạn không thể chấp nhận nó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy buông bỏ nó. There are three solutions to every problem: accept it, change […]


Đừng bỏ cuộc

Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ bỏ cuộc. Never, never, never give up! ~ Winston Churchill


Can đảm để đứng một mình

Thật dễ dàng khi đứng giữa đám đông. Nhưng sẽ phải rất can đảm khi đứng đó một mình. It’s easy to stand in the crowd. But it takes courage to stand alone.


Không cần giải thích về mình

Tôi sẽ ngừng giải thích về mình khi tôi đã nhận thức được rằng những người khác chỉ hiểu biết dựa trên trình độ năng lực tri giác của họ. I stopped explaining myself when I realized other people only understand from their level of perception.


Thế nào là thông thái

Bản chất đích thực của sự thông thái, đó là sử dụng những gì mình hiểu biết và thừa nhận những gì mình không hiểu biết. The essence of WISDOM is using what I know and admitting to what I do not know.


Yêu thương đích thực

Thật dễ dàng để nói “Tôi yêu bạn”. Cái khó là thể hiện điều đó mỗi ngày. Easy is to say “I love you.” Difficult is to show it every day.


Sức mạnh thực sự

Những người có sức mạnh thực sự không phải là hạ đo ván người khác. Những người có sức mạnh thực sự sẽ giúp người khác đứng dậy. Powerful people don’t put others down… They lift them up.

The Load Guru