Trông ảnh – Ngẫm đời


Can đảm để đứng một mình

Thật dễ dàng khi đứng giữa đám đông. Nhưng sẽ phải rất can đảm khi đứng đó một mình. It’s easy to stand in the crowd. But it takes courage to stand alone.


Không cần giải thích về mình

Tôi sẽ ngừng giải thích về mình khi tôi đã nhận thức được rằng những người khác chỉ hiểu biết dựa trên trình độ năng lực tri giác của họ. I stopped explaining myself when I realized other people only understand from their level of perception.


Thế nào là thông thái

Bản chất đích thực của sự thông thái, đó là sử dụng những gì mình hiểu biết và thừa nhận những gì mình không hiểu biết. The essence of WISDOM is using what I know and admitting to what I do not know.


Yêu thương đích thực

Thật dễ dàng để nói “Tôi yêu bạn”. Cái khó là thể hiện điều đó mỗi ngày. Easy is to say “I love you.” Difficult is to show it every day.


Sức mạnh thực sự

Những người có sức mạnh thực sự không phải là hạ đo ván người khác. Những người có sức mạnh thực sự sẽ giúp người khác đứng dậy. Powerful people don’t put others down… They lift them up.


Bạn sống trong quá khứ hay hiện tại?

Ta không chữa lành quá khứ bằng cách trú mình trong quá khứ. Ta chữa lành quá khứ nhờ sống trong hiện tại hôm nay. We do not heal the past by dwelling there. We heal the past by living in the present. ~ Marianne Williamson


Học hỏi từ sai lầm

Ai cũng dễ dàng mắc sai lầm, điều khó hơn là bạn học được gì từ những sai lầm đó. Easy is to make mistakes. Difficult is to learn from them.


Hãy sáng tạo chính mình

Cuộc sống không có nghĩa là tìm kiếm chính mình. Cuộc sống nghĩa là sáng tạo nên chính mình. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.


Không cần hối tiếc

Chẳng bao giờ nên hối tiếc về bất cứ điều gì xảy đến trong đời bạn. Những điều đó chẳng thể thay đổi, xóa bỏ hoặc thay thế được. Vì vậy, bạn hãy coi đó là những bài học, và tiếp tục tiến bước! Never regret anything that has happened in your life. It cannot be […]