Trông ảnh – Ngẫm đời


Bạn nhìn thấy gì?

“Người ta nhìn thấy ở Đời những gì họ chất chứa trong Tim” – Gớt. A man sees in the world what he carries in his heart. ~ Goethe (sưu tầm)


Dấu hiệu tiến bộ

“Học trò: – Thưa thầy, làm sao con biết được là con đang tiến bộ? Thầy: – Con biết con đã thay đổi khi thứ từng khiến con phát khùng, giờ làm con bật cười.” Student: Master, how will I know if I am making any progress? Master: You know you have changed when what […]


Thế nào là làm việc tốt?

” Nếu bạn giúp một người và mong chờ nhận lại điều gì đó, thì bạn đang làm ăn, không phải làm việc tốt”. If you are helping someone and expecting something in return, you are doing business, not kindness.


Chọn làm theo lẽ phải

Sai trái vẫn là sai trái, bất kể mọi người đều làm như thế. Lẽ phải cứ là lẽ phải, ngay khi chẳng có ai theo Sẽ tốt hơn khi tôi tiên phong trong những lựa chon của mình và luôn làm theo lẽ phải. Wrong is wrong, even if everyone is doing it. Right […]


Hạnh phúc là của bạn

“Chớ đặt chìa khoá hạnh phúc của bạn vào túi của ai đó nhé”. Do not put the key to your happiness in someone else’s pocket.


Nên nhìn vào đâu?

“Bạn nhìn vào cái gì không thành vấn đề, bạn thấy gì mới là điều đáng kể”. It’s not what you look at that matters. It’s what you see. Henry David Thoreau  


Nhận lỗi…

“Nhận lỗi không có nghĩa là bạn sai và người kia đúng… Nó chỉ đơn giản là bạn coi trọng tình cảm nhiều hơn cái tôi của bản thân”. Apologizing does not mean that you are wrong and the other one is right… It simply means that you value the relationship much more than your […]


Giá trị của thời gian

  Một kỹ sư đã tính được rằng với một thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm được một trong các việc sau đây: Nếu làm đinh sẽ bán được 10 USD. Nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD. Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem […]

The Load Guru