Trông ảnh – Ngẫm đời


Tận hưởng cuộc sống ngay lúc này

Đừng chờ đến tối nay, cuối tuần, dịp lễ, hay kỳ nghỉ, thậm chí là đầu xuân mới để hưởng thụ cuộc đời. Hãy bắt đầu tận hưởng cuộc sống ngay lúc này bạn nhé”. Don’t wait for tonight, the weekend, vacation, retirement or even the new year to enjoy your life. Start enjoying life right now.


Bạn nhìn thấy gì?

“Người ta nhìn thấy ở Đời những gì họ chất chứa trong Tim” – Gớt. A man sees in the world what he carries in his heart. ~ Goethe (sưu tầm)


Dấu hiệu tiến bộ

“Học trò: – Thưa thầy, làm sao con biết được là con đang tiến bộ? Thầy: – Con biết con đã thay đổi khi thứ từng khiến con phát khùng, giờ làm con bật cười.” Student: Master, how will I know if I am making any progress? Master: You know you have changed when what […]


Thế nào là làm việc tốt?

” Nếu bạn giúp một người và mong chờ nhận lại điều gì đó, thì bạn đang làm ăn, không phải làm việc tốt”. If you are helping someone and expecting something in return, you are doing business, not kindness.


Chọn làm theo lẽ phải

Sai trái vẫn là sai trái, bất kể mọi người đều làm như thế. Lẽ phải cứ là lẽ phải, ngay khi chẳng có ai theo Sẽ tốt hơn khi tôi tiên phong trong những lựa chon của mình và luôn làm theo lẽ phải. Wrong is wrong, even if everyone is doing it. Right […]


Hạnh phúc là của bạn

“Chớ đặt chìa khoá hạnh phúc của bạn vào túi của ai đó nhé”. Do not put the key to your happiness in someone else’s pocket.


Nên nhìn vào đâu?

“Bạn nhìn vào cái gì không thành vấn đề, bạn thấy gì mới là điều đáng kể”. It’s not what you look at that matters. It’s what you see. Henry David Thoreau  


Nhận lỗi…

“Nhận lỗi không có nghĩa là bạn sai và người kia đúng… Nó chỉ đơn giản là bạn coi trọng tình cảm nhiều hơn cái tôi của bản thân”. Apologizing does not mean that you are wrong and the other one is right… It simply means that you value the relationship much more than your […]