Trông ảnh – Ngẫm đời (101)

Khi cảm thấy yêu thương ai đó, chúng ta thường mong người đó được hạnh phúc. Chúng ta vui sướng nếu chính mình mang đến niềm vui cho người ấy.

Và cả hai điều đó đều đẹp đẽ rồi, nhưng có thể bạn sẽ tìm thấy điều tuyệt vời ở dưới đây.
Chúc các bạn một tuần mới phơi phới và đầy yêu thương!

p4

You know it’s love,
when all you want is that person to be happy;
even if you are not part of their happiness.