Trên đôi cánh thời gian

Thời gian quá chậm đối với những người phải chờ đợi, quá nhanh đối với những người đang sợ hãi, quá dài đối với những người đang buồn rầu, quá ngắn đối với những người đang vui…

Thời gian giá trị hơn tiền bạc. Bạn có thể có nhiều tiền hơn, nhưng bạn không thể có thêm thời gian.

Chúng ta cần phải đi ngang với thời gian, chứ không phải để thời gian đi ngang qua.

Cuộc sống và thời gian là hai người thầy tốt nhất. Cuộc sống dạy chúng ta sử dụng tốt thời gian và thời gian dạy chúng ta giá trị của cuộc sống.

Thời gian là không vì bất cứ ai, bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Nhưng thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện, thậm chí có thể thay đổi tất cả.

Đừng dành thời gian cho những người chẳng quan tâm tới việc bỏ thời gian cho bạn.

Nếu một người cho bạn thời gian của mình, người đó không thể tặng bạn món quà nào quý giá hơn nữa.

Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.

Chất lượng của khoảnh khắc mới là quan trọng, không phải số ngày, hay số sự kiện, hay số người tham gia.

Nếu bạn thiếu thời gian cho ai đó hoặc cho việc gì đó, đơn giản là bởi bạn không ưu tiên cho người đó, cho việc đó.

Thời gian hủy hoại các lâu đài, nhưng lại làm giàu những vần thơ.

Bạn quyết định mình là ai và mình tin gì trong từng khoảng khắc. Bạn có cơ hội thứ hai, trong từng giây phút.

Không ai dừng lại một chỗ, bởi ngay cả khi bạn không đi, thời gian cũng sẽ kéo bạn đi.

Đời bướm đo bằng khoảnh khắc chứ không phải bằng tháng ngày, nhưng nó vẫn có đủ thời gian.

Thời gian là con sông cuốn trôi tôi, nhưng tôi là con sông ấy; thời gian là con hổ hủy diệt tôi, nhưng tôi là con hổ ấy; thời gian là ngọn lửa nuốt trọn tôi, nhưng tôi là ngọn lửa ấy.

Hãy để cuộc đời bạn nhẹ nhàng nhảy múa trên rìa của thời gian như giọt sương trên đầu ngọn lá.