Trầm hương và ngọc trai

Quý vật trên đời, phải nhắc đến Trầm hương và Ngọc trai. Trầm hương chỉ sinh ra trong những cây Gió bị thương hoặc bệnh. Khi bị thương, nhựa cây tiết ra bao phủ xung quanh vết thương đó suốt 10-15 năm và tạo thành Trầm. Trai cũng chỉ sinh ra ngọc khi có một hạt cát vô tình kẹt trong lớp thịt. Do cơ chế tự chữa lành, dịch được tiết ra bao bọc lấy hạt cát nhiều năm dày lên tạo thành ngọc.

Tạo Hóa cũng ban cho con người công thức thành công đó. Ở đây, viên ngọc là bản lĩnh lúc sinh thời, còn trầm hương là tiếng thơm để lại, mà chính Gian Nan, Thất Bại là những tác nhân trui rèn.

Trong đời ai cũng từng gặp nhiều đau khổ, nhưng bản lĩnh và tiếng thơm thì không đến với nhiều người. Đó là vì chúng ta đã từ chối, không chịu nhận lấy gian nan, không biết nghiền ngẫm thất bại, để vuột đi cơ hội biến đổi tinh thần theo hướng tốt đẹp hơn.

Edward Bulwer Lytton (1803 – 1873) từng nói: “Con đường tới sự thông thái có thể được đo bằng những đau khổ mà ta đã trải qua” – và “Cuộc sống nhung lụa làm cả những tâm hồn mạnh mẽ nhất cuối cùng cũng trở nên phù phiếm”.

Cụ Đào Tấn cũng từng viết đôi câu thơ:
“Lao xao sóng vỗ ngọn tùng
Gian nan là nợ anh hùng phải vay”

(sưu tầm)