Tờ giấy trắng

Thầy hiệu trưởng giơ lên một tờ giấy có vết mực chấm, hỏi:
– Các em có thấy đây là gì không?

Tức thì cả hội trường vang lên:
– Đó là một dấu chấm.

Hiệu trưởng hỏi lại:
– Thế không ai nhận ra đây là một tờ giấy trắng ư?

Và thầy kết luận:
– Thế đấy, con người luôn luôn chú ý đến những lỗi nhỏ nhặt, mà quên đi tất cả những phẩm chất tốt đẹp còn lại. Khi phải đánh giá một sự việc, hay là một con người, thầy mong các em sẽ chú ý đến tờ giấy trắng nhiều hơn là những vết bẩn có trên nó.

(sưu tầm)