Tình yêu vĩ đại nhất là tình yêu cuộc sống

Cuộc sống không chỉ dựa vào những câu trả lời chúng ta nhận được mà còn từ những câu hỏi chúng ta đặt ra.

Khát vọng vươn lên phía trước, đó chính là mục đích cuộc sống.

Sứ mệnh chân chính của con người là sống, chứ không phải tồn tại.

Cuộc sống không được xây dựng bằng những sự kiện mà bằng những khoảnh khắc đầy cảm xúc.

Cuộc sống luôn tạo ra những cơ hội để chứng minh chúng ta vẫn còn có ích.

Cuộc đời như bọt nước. Chỉ có hai điều như đá tảng: Tử tế khi người khác lâm hoạn nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình.

Cuộc đời là biển cả làm đắm đuối lòng người, “Chí” của ta là cái để hộ thân ta, làm cho sóng gió không thể xiêu gạt, vùi dập ta được.

Không có câu chuyện cổ tích nào đẹp hơn câu chuyện do hình cuộc sống viết nên.

Cuộc đời là thiên đàng với những ai biết đắm say mọi sự vật quanh mình.

Tình yêu cổ xưa nhất cũng là vĩ đại nhất là tình yêu cuộc sống.