Tình cây và lá

Một ngày buồn lá bất chợt hỏi cây
Đông sang rồi cây có buồn thay lá
Cây u sầu bảo rằng thu vội vã
Phút giao mùa… nên lá phải xa cây

Lá xa rồi gió cũng chẳng buồn lay
Cây trơ lá vẫn vươn cành đón gió
Bỗng một đêm giọt sương sa đầu ngõ
Cây vươn chồi… nảy vội những mầm xanh

Trăng thì thầm bảo rằng lá chung tình
Sao cây nỡ rùng mình thay lá mới
Cây đổ thừa do mùa xuân mời gọi
Nên phải đành mang tiếng phụ tình ai

Lá hiểu rằng sẽ đến lúc tàn phai
Nên không trách tình cây vội vã
Chỉ ngậm ngùi khi thân mình rệu rã
Thành tro tàn… mang sức sống cho cây.

(#YenChiTruong)