Tin ở ngày mai

Học từ ngày hôm qua, sống hết mình ngày hôm nay, luôn hy vọng cho ngày mai.

Bạn phạm sai lầm, và bạn có thể đang không ở nơi bạn muốn, nhưng điều đó không liên quan gì tới tương lai của bạn.

Hạnh phúc là khả năng tiến về phía trước, biết rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn quá khứ.

Những trang giấy của quá khứ không thể viết lại, nhưng những trang giấy của ngày mai vẫn trống.

Ngày hôm qua chỉ là cảnh mộng, và ngày mai chỉ là một giấc mơ. Nhưng ngày hôm nay sống tốt sẽ khiến mỗi ngày qua là giấc mơ hạnh phúc, và mỗi ngày mai là giấc mơ hy vọng.

Kể cả khi bạn nghĩ tất cả đã mất, tương lai vẫn còn đó.

Bạn quyết định mình là ai và mình tin gì trong từng khoảng khắc mỗi ngày. Bạn có cơ hội thứ hai, trong từng giây phút, chỉ cần tin ở ngày mai!

Thái độ tích cực là hộ chiếu của con người để đi tới tương lai tốt đẹp hơn.

Bạn thành công khi bạn hài hòa với quá khứ, tập trung vào hiện tại, và lạc quan về tương lai.

Ngày hôm nay thật đẹp. Ngày hôm nay thật vui. Ngày mai là một ngày nữa.

Hãy để tương lai nói lên sự thật, và đánh giá mỗi người dựa trên những gì đang làm hôm nay.

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.

Tương lai thuộc về người tin vào vẻ đẹp trong những giấc mơ.

Hạnh phúc không phụ thuộc vào việc bạn là ai hay bạn có gì; nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn nghĩ gì. Vì vậy hãy nghĩ về tương lai với hy vọng, lòng tự tin, tình yêu thương.

Hãy thắp sáng ngày mai bằng ngày hôm nay!