Thương anh mấy kiếp cho vừa

Có mấy lần em hỏi
Thương em nhiều không anh?
Đôi tay trần khói bụi
Xoa đầu chẳng còn xanh

Có mấy lần em khóc
Nức nở đôi vai gầy
Bụi trần em bước vội
Anh vuốt dần đắng cay

Có mấy lần lầm lạc
Bóng tối ngỡ ngập tràn
Dắt dìu ngày đã cạn
Anh xót thầm chứa chan

Dẫu mai nắng ngập tràn
Hay đông dài ngày tận
Em ơi đừng hờn giận
Mi ngoan nào anh hôn

Còn kiếp nào không anh
Trao tim nhau lần nữa
Em xin đời vụng dại
Chỉ gối đầu vai anh.

Huệ Thi