Thực hành bình an mỗi ngày

Bình an chính là sự đơn giản. Bình an chính là vẻ đẹp.
Hãy chọn một ngày mỗi tuần làm ngày đơn giản của bạn, ví dụ như ngày thứ Hai chẳng hạn.
Trong ngày đó, bạn hãy nói thật ít. Chăm chú lắng nghe.
Lặng lẽ làm một việc gì đó thú vị cho ai đó.
Dùng bữa thanh đạm với rau quả tươi ngon.
Tạo cho mình những “khoảng trống”, không cần làm gì cả, đơn giản chỉ là ngồi tĩnh lặng và sống trọn vẹn từng khoảng khắc.
Nhận thức giá trị của mỗi việc xảy đến, mỗi người bạn gặp trong đời, đúng với “vai diễn” của họ.
Bình an bắt đầu từ chính bạn.

Peace is simplicity. Peace is beauty.
Choose a day per week, as your day of simplicity,
for example, every Monday.
Speak little. Listen with attention.
Do something nice for someone.
Eat simple, natural and fresh food.
Create time periods for doing nothing at all –
simply sit in silence and live the moment.
Appreciate each scene and each person as they are.
Peace begins with you.