Thử nhìn cuộc sống theo hướng khác

Nhìn bầu trời từ trong hang động, trời thì bé nhỏ cuộc sống thì bó hẹp.

Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, chúng ta chẳng thể nào né tránh, điều duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó.

Một trong những bài học khó nhất là hiểu rằng con đường sai lầm đối với chúng ta có thể là con đường đúng đối với ai đó khác.

Tấm gương người tốt là triết lý nhìn thấy được.

Mọi người đều làm việc theo phong cách riêng, lựa chọn theo cảm giác riêng. Bạn không thể nói người khác sai, cũng không thể đảm bảo mình tuyệt đối đúng. Nếu thay đổi góc nhìn, kết luận về sự việc cũng sẽ khác đi.

Khi bạn quay lưng về phía mặt trời, bạn chỉ nhìn thấy cái bóng của mình.

Có những lúc mà sự thay đổi lớn nhất bạn cần đến là sự thay đổi góc nhìn.

Cách nhìn của chúng ta về thế giới thực sự được định hình bởi điều chúng ta quyết định lắng nghe.

Thành công trong ứng xử với người khác phụ thuộc vào việc nắm được góc nhìn của họ với thái độ cảm thông.

Bạn có thể phàn nàn vì hoa hồng có gai, hoặc bạn cũng có thể vui mừng vì gai có hoa hồng.

Tôi không nghĩ có cái gì gọi là sự thật. Chỉ có các góc nhìn.

Luôn luôn có điều gì đó tuyệt diệu đang diễn ra. Chúng ta chỉ phải chọn nhìn thấy nó mà thôi.