Thu này có anh không?

Mùa thu khẽ ươm đầy phố
Nắng vàng xé vỡ sương mai
Tiếng chim ríu ran ngần ngại
Đông này em có anh chưa?

Nhớ hôm tóc ướm chiều mưa
Níu màu họa mi khát gió
Ai gieo nụ cười ngang ngõ
Thương hoài thương đến trăm năm

Em mơ tựa ánh trăng rằm
Ru câu à ơi thật khẽ
Canh khuya ôm lơi lơi nhẹ
Hôn hoài, hôn khát môi anh

Mùa thu lá hãy còn xanh
Em sợ lòng thành đông giá
Anh ơi mang về nắng hạ
Ủ tình cháy cả trời nhau

Một ngày
Chờ đợi thật lâu
Giật mình nhớ hơn nỗi nhớ
Khuyết đầy trăng rơi câu nợ
Thu tàn biết có anh không?

Huệ Thi