Thứ duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi

Thường thì chúng ta thay đổi bản thân vì một trong hai lý do: cảm hứng hoặc tuyệt vọng.

Hãy để nỗi đau sản sinh ra mục đích. Hãy để rắc rối trở thành thông điệp. Hãy để chuyện này trở thành bàn đạp chứ không phải vật cản. Hãy thay đổi.

Hầu hết chúng ta lên kế hoạch cho chuyến đi nghỉ của mình tốt hơn lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Có lẽ đó là bởi trốn tránh thì dễ dàng hơn thay đổi.

Nếu bạn không thể làm gì để thay đổi hiện thực, hãy buông tay. Đừng trở thành tù nhân cho những gì mình không thể thay đổi.

Nếu tin rằng buồn tủi hay lo lắng đủ nhiều sẽ có thể thay đổi quá khứ hay tương lai, bạn đang sống trên một hành tinh khác với một hệ thống hiện thực khác.

Đừng để các giá trị của mình thay đổi theo xã hội; mà nếu có thể thì hãy để những giá trị của mình thay đổi xã hội.

Đừng phàn nàn. Nếu không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu không thể thay đổi nó, hãy thay đổi thái độ của mình.

Trừ phi bạn thay đổi con người hiện tại của bạn, bạn sẽ luôn nhận được thứ giờ bạn đang nhận được.

Trên thế giới này, thứ duy nhất vĩnh viễn không thay đổi chính là sự thay đổi.