Thông điệp từ cuộc đời bạn

​Cuộc đời bạn chính là thông điệp dành cho thế giới.
Hãy đảm bảo rằng nó thật truyền cảm hứng​.

Your life is your message
to the world.
Make sure it is
INSPIRING.