Thời gian

khong-the-quay-nguoc-thoi-gian-0612_2

Một ngày rồi cũng qua đi
Đêm thăm thẳm giấu điều gì vào em.

Một tuần rồi cũng qua đi
Anh nông nổi giấu điều gì vào đêm.

Một năm rồi cũng qua đi
Bàn tay sấp ngửa oẳntùtì được thua.

Mười năm rồi cũng qua đi
Hư vinh nhí nhố ù lì mánh mung.

Trăm năm rồi cũng qua đi
Vay nhân nghĩa nợ nần gì mai sau.

Nghìn năm rồi cũng qua đi
Vàng son phai nhạt Kinh kỳ rêu phong.

*

* *

Đời mình
rồi cũng qua đi

Từng giây,
từng phút,
thầm thì,
yêu thương…

Nguyễn Thanh An

khong-the-quay-nguoc-thoi-gian-0612_4