Thời gian và sự vĩnh cửu

Một nhà báo nữ hỏi nhà bác học Einstein: “Thời gian và sự vĩnh cửu khác nhau như thế nào?”

Einstein cười, đáp: “Nếu như tôi có thời gian để giải thích cho bà, thì sẽ diễn ra sự vĩnh cửu trước khi bà hiểu được về sự khác nhau đó”.

(sưu tầm)