Thợ mộc Tử Khánh

Người thợ mộc nước Lỗ, tên gọi là Tử Khánh, chuyên làm Tương (một loại nhạc cụ cổ xưa). Tử Khánh làm một cái Tương lớn, hai bên có hai cột trụ làm giá đỡ, trên cột khắc hình mãnh thú, có khi còn khắc hình con hổ lên Tương.

Trình độ làm Tương của Tử Khánh đạt đến trình độ khiến những hình khắc trên đó tinh xảo tới mức như thể do hóa phép mà thành. Những hình thú trên đó nhìn sống động như thật.

Danh tiếng của Tử Khánh đồn xa, rồi một ngày tới tai Lỗ hầu, cho nên Lỗ hầu triệu kiến Tử Khánh vào cung, có bí quyết gì để làm ra được những nhạc cụ tinh xảo như vậy?

Tử Khánh khiêm tốn đáp: “Thảo dân không có bí quyết gì cả, chỉ là khi chuẩn bị làm, thảo dân thành tâm trai giới, giúp cho bản thân thanh tịnh, nội tâm an định, tất cả đều tĩnh lại mà làm”.

“Trong quá trình trai giới, tới ngày thứ ba, thảo dân có thể quên đi khánh tước, lợi lộc, không còn màng đến được mất. Sang ngày thứ năm, thảo dân có thể quên đi danh vọng, không màng thiên hạ nói gì về mình, xấu đẹp ra sao, mọi người nói thảo dân làm tốt cũng được, làm xấu cũng chẳng sao”.

“Tuy nhiên như vậy vẫn chưa đủ, cần tiếp tục trai giới đến ngày thứ 7, để có thể quên đi chính bản thân mình. Lúc này, thảo dân quên đi rằng mình đang làm việc cho triều đình. Mọi người đều biết, làm việc cho triều đình là một việc rất lo sợ, nếu như có tạp niệm thì sẽ làm không tốt.

Lúc này, thảo dân đã nhập vào cảnh giới thoát tục, thân thanh, tâm tĩnh để đi tìm cây gỗ thích hợp nhất. Khi nhìn cây gỗ là thảo dân có thể nhìn luôn được ra hình dạng của Tương, chỉ cần mang về rồi gia công thành Tương mà thôi”.

(sưu tầm)