Thiền…

yen-tu-1

Trăng lên lưng lửng Chùa Đồng
Ni cô niệm Phật  sư ông ngồi thiền

Sân chùa hoa đại rơi nghiêng
Hồn trôi nhè nhẹ về miền hư vô…

Nguyễn Thanh An

Núi rừng Yên Tử