Thấu hiểu và đồng cảm

unnamed-2

Thực sự thấu hiểu là điều quan trọng và sâu sắc hơn rất nhiều so với sự hiểu biết thông thường.
Ví dụ như, có rất nhiều người quen biết bạn, nhưng rất ít người có thể thấu hiểu con người thực của bạn.
Thấu hiểu và đồng cảm với người khác, bạn sẽ hoàn thiện chính mình.