“Thật thà là cha quỷ quái”

Lỗ Tông Đạo thời nhà Tống, nổi tiếng cương trực, thẳng thắn, trọng lời hứa và thành thật. Ông là thầy dạy học của Thái tử Dụ Đức, con trai vua Tống Chân Tông.

Một lần, ông đến quán rượu uống rượu cùng bạn. Đúng lúc ấy, Tống Chân Tông có việc gấp cần triệu kiến ông vào cung. Nhà vua phái sứ giả đến nhà Lỗ Tông Đạo truyền lệnh, nhưng vị sứ giả chờ mãi mới thấy ông về.

Sứ giả vô cùng lo lắng, nới với Lỗ Tông Đạo: “Nếu Hoàng thượng chất vấn ngài thì ngài sẽ ăn nói như thế nào đây?”

Lỗ Tông Đạo điềm tĩnh trả lời: “Ta cứ sự thực mà trả lời!”

Sứ giả càng hốt hoảng hơn: “Ngài mà nói thực là để vua phải đợi vì đi uống rượu với bạn, chắc chắn sẽ bị Thánh thượng giáng tội đấy!”

Lỗ Tông Đạo nghiêm mặt nói: “Nếu ta nói dối, sẽ phạm tội khi quân. Tội ấy còn nặng hơn nhiều ấy chứ.”

Lỗ Tông Đạo vào cung, nhận lỗi và nói: “Thần có người bạn cũ tới chơi, nhưng bởi vì gia cảnh bần hàn, không tiện tiếp đãi, nên thần đã mời bạn đến quán rượu. Vì thế mà tới trễ, thỉnh xin Bệ hạ trị tội!”

Không ngờ, Tống Chân Tông nghe xong, chẳng những không trách cứ mà còn khen ngợi lòng trung thành, chân thật của ông.Vua còn thường nói với Hoàng hậu rằng có thể trọng dụng Lỗ Tông Đạo.

Khi Tống Chân Tông qua đời, con trai ông là Tống Nhân Tông nối ngôi, tuổi còn nhỏ nên thái hậu phải nắm giữ việc triều chính và lúc ấy, Lỗ Tông Đạo quả nhiên rất được cất nhắc và trọng dụng.

(sưu tầm)