Thân này có thật của tôi

Thân này có phải của tôi?
Sao không giữ được khi trời cuồng phong?
Lênh đênh trong cõi bụi hồng,
Vì đâu những cánh tơ lòng ly tan?

Thân này có thật cao sang?
Sao không đẹp mãi mà tàn dưới mưa?
Dạt trôi theo gió bốn mùa,
Gieo bao khổ lụy sầu xưa xuống đời!

Thân này có thật của tôi?
Sao rong chơi mãi cuối trời tha phương?
Lê thê giấc mộng vô thường,
Ngỡ mình có thật trong gương cuộc đời!

Thân này thân tạm người ơi!
Thôi thì dừng lại để cười với trăng!
Kiếp người như thể sao băng,
Như hòa trong gió xa xăm luân hồi!!!

Nguyên Hiển