“Tận thu lòng dạ thế gian”

Một dịp năm mới, vua Lê Thánh Tông ăn mặc giả làm thường dân ra phố xem xét dân tình. Thấy phố phường la liệt những câu đối ca ngợi cảnh thái bình thịnh trị, vua rất vui lòng. Bỗng thấy nhà nọ, chẳng treo đèn kết hoa mà cũng chẳng đối liễn gì hết , vua ghé vào hỏi. Chủ nhà trả lời:
– Chả nói giấu gì bác, nhà cháu làm cái nghề hèn hạ quá, nên chẳng dám phô phang gì với ai cho thêm tủi!

Vua ngạc nhiên:
– Sao lại có nghề gì là nghề hèn hạ ?
– Dạ, nhà cháu chỉ chuyên đi hót phân người để bán thôi ạ!

Nghe xong, vua cười:
– Nếu vậy, nhà bác đây là sang trọng bậc nhất, mà nghề của bác cũng vẻ vang bậc nhất. Câu đối của bác nếu dán lên cũng hay bậc nhất,việc gì mà lại kêu là hèn!

Rồi vua gọi lấy giấy bút, đề giùm cho một đôi câu đối:
Ý nhất nhung y, năng đảm thế gian nan sự
Đề tam xích kiếm, tận thu thiên hạ nhân tâm
(Khoác một áo bào, đảm đang khó khăn thiên hạ
Cầm ba thước kiếm, tận thu lòng dạ thế gian)

Khách qua lại nhìn thấy câu đối, ai cũng kinh ngạc xôn xao.

(sưu tầm)