Tận hưởng cuộc sống ngay lúc này

Đừng chờ đến tối nay, cuối tuần, dịp lễ, hay kỳ nghỉ, thậm chí là đầu xuân mới để hưởng thụ cuộc đời.

Hãy bắt đầu tận hưởng cuộc sống ngay lúc này bạn nhé”.

3e46442

Don’t wait for tonight, the weekend, vacation, retirement or even the new year to enjoy your life.

Start enjoying life right now.

131014_bao_binhimage037nite-10980