Tâm lặng, bão sẽ ngừng

Vấn đề của bạn không phải là vấn đề. Phản ứng của bạn mới là vấn đề.

Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn và 90% bạn phản ứng với nó như thế nào.

Cho dù chuyện gì xảy ra, cho dù bạn đánh mất những gì, cho dù bạn phải chịu đựng những thất bại gì, bạn cũng phải giữ được cái nhìn tích cực về bản thân. Bạn sẽ có thể nâng đỡ chính mình.

Hãy bình tĩnh khi đối diện mọi vấn đề, vì hòa hảo cũng tương đương sức mạnh.

Đừng để quan điểm của người khác về bạn trở thành hiện thực của bạn.

Ai không hiểu được cách ướp băng suy nghĩ của mình cũng không nên bước vào ngọn lửa tranh luận.

Không gì trao cho một người nhiều ưu thế hơn người khác bằng việc luôn luôn bình tĩnh và không bối rối trong mọi hoàn cảnh.

Bạn không thể làm bão lặng, vậy nên đừng cố. Điều bạn có thể làm là khiến tâm mình lặng. Bão tố sẽ ngừng.

Lợi thế của người chiến thắng không nằm ở năng khiếu, IQ cao hay tài năng. Lợi thế của người chiến thắng tất cả nằm trong thái độ.

Cơn lốc lấy sức mạnh từ vùng tâm lặng gió. Con người cũng vậy.