Từ khóa: cơ hội


Cuộc sống hoàn hảo

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé luôn mong muốn tìm kiếm một cuộc sống vẹn toàn. Cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước. Một ngày, Thượng Đế xuất hiện và bảo cô bé: “Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm […]


Rủi ro lớn nhất chính là tránh xa các rủi ro

Cuộc đời không đẩy ai vào bước đường cùng, chỉ có con người tự đẩy nhau vào ngõ cụt. Thường thì những người đưa ra được lời khuyên hay lại là những người hay gặp những vấn đề nan giải. Một khúc quanh trên đường không phải là nơi kết thúc con đường… trừ khi […]

The Load Guru