Tách trà của người Nhật

Suzuki Roshi là người đã phổ biến Phật giáo Thiền ở Hoa Kỳ, và nổi tiếng vì đã thành lập tu viện Phật giáo đầu tiên bên ngoài Châu Á.

Có lần, một sinh viên hỏi ông rằng tại sao người Nhật làm tách trà của họ quá mỏng, chúng trông có vẻ dễ vỡ?

“Không phải là chúng quá mỏng” – ông trả lời – “chúng dễ vỡ nếu như bạn không biết cách xử lý chúng. Bạn phải điều chỉnh bản thân mình với môi trường, chứ không phải ngược lại.”

(sưu tầm)