Tác giả: VanKyThanh


Vua tôi bàn việc

Vũ Hầu nước Ngụy cùng với quần thần bàn việc, việc gì vua bàn cũng phải, quần thần không ai giỏi bằng. Lúc lui chầu, Ngụy Hầu ra dáng hớn hở lắm. Ngô Khởi bèn tiến lên nói: – Cận thần đã ai đem câu chuyện Sở Trang Vương nói cho nhà vua nghe chưa? […]


Đồng dao cho người lớn

thơ Nguyễn Trọng Tạo Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi Có con người sống mà như qua đời Có câu trả lời biến thành câu hỏi Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới Có cha có mẹ có trẻ mồ côi Có ông trăng tròn nào phải mâm xôi Có cả đất […]


Ít đi một chút…

Miệng nên ít nói, tự nhiên ít họa. Bụng dạ ít ăn, tự nhiên ít bệnh. Trong lòng ít muốn, tự nhiên ít lo. Thân hình ít sự, tự nhiên ít khổ. Duyên đến nên quý, Duyên hết nên buông, Tuy vuông mà tròn, Thử hỏi có chỗ nào không tự tại? Khổng Minh


Người xưa dùng hương liệu để phòng bệnh

Người xưa quan niệm rằng bệnh là do tà khí xâm nhập qua miệng và mũi, nếu hít hương liệu thì kinh mạch khai thông, trừ bỏ tà khí và phụ trợ chính khí, tác dụng chữa bệnh, bồi bổ cơ thể. Túi thơm chứa bột hương liệu, còn gọi là bội vi, dung xú, hương […]


Vịnh ni cô

thơ Thân Nhân Trung Ngẫm sự trần duyên khéo cực cười Sắc không, tuy Bụt, ấy lòng người Chày kình một tiếng tan niềm tục Hồn bướm ba canh lẩn sự đời Bể ái nghìn tầm mong tát cạn Nguồn ân muôn trượng chửa khơi vơi Nào nào cực lạc là đâu tá? Cực lạc […]


Đáng sợ gì hơn cả?

Tại lầu sách nhà kia có con hồ tinh, không hiện hình ra bao giờ, nhưng thường vẫn hay trò chuyện. Chuyện nói rất lý thú, ai nghe cũng phải phục. Một hôm, tân khách họp đông, uống rượu, giao hẹn với nhau rằng: “Ai sợ gì thì phải nói, mà nói vô lý thì […]


Bỏ lại bên đời

Chẳng phải chuyện ta, chuyện của đời Giàu, sang, xấu, đẹp… khắp muôn nơi… Dở, hay, phải, trái trong thiên hạ Vướng mắc… bao giờ tâm thảnh thơi ? Lấy, bỏ, ghét, thương… chuyện của người Chung tình hay sống bạc như vôi Kẻ theo chân Chúa, người theo Phật Xem lại… không là chuyện […]


Họ Doãn làm giàu

Đời nhà Chu, có người họ Doãn chỉ chăm làm giàu. Tôi tớ trong nhà khó nhọc, vất vả, thức khuya dậy sớm. Có một tên đầy tớ tuổi già, sức yếu, nhưng phải làm nhiều, ban ngày tối mắt không kịp thở, ban đêm mệt lử ngủ say, tinh thần tán loạn. Nhưng đêm […]


Can gì mà phá đi

Sau buổi ra đồng, dân nước Trịnh thường tụ tập tại trường học ở làng, chuyện trò, bình phẩm những chính sách hay dở của quan lại. Một viên quan nói với Tử Sản rằng: “Tôi định phá hết cả các trường làng, cho dân chúng hết tụ tập nói xấu quan. Ông nghĩ sao?” […]


Lặng lẽ

Xin trả chim đôi cánh Đôi cánh nhẹ bay xa Ta trở về lặng lẽ Một mình ngắm mây qua. Hòa thượng Viên Minh

The Load Guru