Tác giả: CuCaiNho


Hóa đơn

Peter là con trai của một chủ cửa hàng bách hóa, cậu thường đến cửa hàng của mẹ để chơi. Mỗi ngày cửa hàng có không ít những hóa đơn trả tiền hoặc thu tiền cần thanh toán hoặc chuyển đến khách hàng, Peter thường được mẹ giao nhiệm vụ đem những hóa đơn đó […]

The Load Guru