Sức mạnh và dũng khí

Chúng ta cần có sức mạnh để tin tưởng, nhưng cũng cần có dũng khí để hoài nghi.

Chúng ta cần có sức mạnh để hòa hợp. Và cần dũng khí để dám đi một mình.

Chúng ta cần sức mạnh để biết chia sẻ với nỗi đau của mọi người. Và cần dũng khí để làm lành vết thương của riêng mình.

Chúng ta cần sức mạnh để giấu đi tổn thương. Và cần dũng khí để bộc lộ và vượt qua điều đó.

Chúng ta cần sức mạnh để bảo vệ mình. Và cần dũng khí để biết quên đi bản thân đúng lúc.

Chúng ta cần sức mạnh để chinh phục. Và cần dũng khí để chấp nhận.

Chúng ta cần sức mạnh để tìm ra sự bất công. Và cần có dũng khí để phá vỡ nó.

Chúng ta cần sức mạnh để có thể đối đầu với sóng gió. Nhưng đôi khi cần dũng khí để tựa vào người tin yêu.

Chúng ta cần sức mạnh để yêu. Và cần cả dũng khí để được yêu.

Chúng ta cần sức mạnh để tồn tại, để sống. Và cần cả dũng khí để có lúc phải dám hy sinh.

Mỗi người chúng ta cần có sức mạnh và dũng khí trên từng chặng đường của cuộc sống.