Sự thật và giả dối

Sự giả dối có vô vàn biến thể, nhưng sự thật chỉ có một thể tồn tại duy nhất.

Người ta không lúc nào thành thực hơn khi nhận mình là kẻ dối trá.

Chúng ta thường dễ tin người chúng ta không biết bởi họ chưa bao giờ lừa dối chúng ta.

Kẻ lừa dối sẽ luôn tìm được những người cho phép mình bị lừa dối.

Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại; nó còn bị xúc phạm bởi sự câm lặng.

Một nửa sự thật thường là điều dối trá to lớn.

Sự thật, giống như ánh sáng, làm người ta chói mắt. Sự giả dối thì ngược lại, là ánh chiều hôm tưoi đẹp bao trùm lên mọi vật.

Tự nhiên không bao giờ lừa gạt chúng ta; chính chúng ta tự lừa dối mình.

Lịch sử là gì? Sự dối trá mà tất cả mọi người đều đồng ý…

Sự thật luôn luôn ít căng thẳng và tốn ít công sức ơn là cố bao che cho lời nói dối.

Sự trừng phạt cho kẻ dối trá không phải là sẽ không ai tin hắn, mà là hắn sẽ không thể tin được ai khác.

Ai lừa gạt anh thường xuyên như chính bản thân anh?