Sống chậm lại cho lòng an nhiên

Bất kể bạn có thuần khiết ra sao, khi gặp người phúc tạp, thì trong mắt họ, bạn cũng trở thành người tâm cơ.

Bất kể bạn có chân thành cỡ nào, khi gặp người hoài nghi, thì trong mắt họ, bạn cũng trở thành người đáng ngờ.

Bất kể bạn có hiểu biết cỡ nào, khi gặp người không biết, thì trong mắt họ, bạn cũng trở thành người mờ mờ mịt mịt, vu vơ những thứ không đâu.

Thế nên…

Đôi lúc vấn đề không phải nằm ở chỗ bạn không đủ tốt, mà là bạn chưa gặp được đúng người.

Đôi lúc vấn đề không phải nằm ở chỗ bạn không đủ chân thành, mà sự chân thành đó đã đặt sai chỗ.

Đôi lúc vấn đề không phải nằm ở chỗ bạn không đủ thấu hiểu, mà có những thứ chẳng đáng để bận tâm.

Bởi vậy, hãy sống chậm lại, nhìn sâu vào nội tâm mình, chớ đừng ngóng mắt trông xa. Đó là cách duy nhất để cõi lòng được thanh thản.