Sao phải sống theo chỉ dẫn của người khác?

Cuộc sống này là của bạn, và bạn luôn có quyền lựa chọn. Đừng như chú cừu ngoan ngoãn chăm chỉ nhưng cam chịu và chỉ biết nghe lệnh của người khác!