Sai lầm lớn nhất là không dám thử

Một thanh niên tìm đến thỉnh giáo một nhà thông thái. Anh hỏi: “Thưa ông, làm thế nào mới có thể tích lũy được trí huệ nhân sinh?”
Nhà thông thái thong thả đáp: “Rất đơn giản, hãy bắt đầu bằng cách lựa chọn.”

Chàng trai lại hỏi: “Vậy làm thế nào mới có thể đưa ra những quyết định chính xác?”
Nhà thông thái trả lời: “Dựa vào kinh nghiệm”.

Người thanh niên hỏi tiếp: “Vậy kinh nghiệm đó bắt nguồn từ đâu?”
Nhà thông thái mỉm cười: “Bắt đầu từ những lựa chọn sai lầm!”

(sưu tầm)