Rót đầy cốc

Một giáo sư đại học đến thăm Nan-in, một thiền sư Nhật Bản vào thời Meiji (1868-1912), ngỏ ý muốn thử tập thiền định. Nan-in mời khách uống trà. Ông rót đầy cốc của vị khách, nhưng vẫn tiếp tục rót.

Vị giáo sư nhìn chăm chú cho đến lúc nước tràn ra khỏi li ào ạt, thì ông không chịu được, kêu lên: “Nó đã đầy rồi. Không thể rót thêm giọt nào nữa đâu”.

Thiền sư đáp: “Cũng như chiếc cốc này vậy, ông đã đầy ắp với những ý kiến và suy đoán của mình rồi. Làm sao tôi có thể chỉ cho ông về thiền định nếu ông chưa làm rỗng cái cốc của mình trước?”

(sưu tầm)