Quý trọng bản thân

Đừng quá khắc nghiệt với bản thân
Bởi có vô số người sẵn lòng làm điều đó với bạn rồi
Hãy yêu quý bản thân và tự hào về mọi thứ bạn làm
Ngay cả những sai lầm cũng cho thấy bạn từng cố thử.

c2d6a9e1-026b-45ad-b6b5-11c35586ae62

Don’t be too hard on yourself.
There are plenty of people willing to do that for you.
Love yourself
and be proud of everything that you do.
Even mistakes mean you are trying.

dong-vat-che (10)