Quan trọng không phải bạn có gì, mà là dùng thế nào

Nắm trong tay nhiều tài nguyên đến đâu cũng không quan trọng. Điều quan trọng là cách bạn sử dụng tài nguyên như thế nào. Nếu bạn không biết cách sử dụng chúng thì vĩnh viễn không bao giờ là đủ.