Phủ định để khẳng định

Đừng đánh thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác.
Bởi vì mọi người đều khác nhau, đều có một đặc tính cá biệt.

Đừng đặt mục tiêu của mình dựa vào những gì mà người khác cho là quan trọng.
Chỉ có bạn mới biết được những gì quan trọng nhất cho chính mình.

Ðừng cho đi những gì thân thiết và gần gũi nhất.
Hãy giữ mãi chúng như một phần cuộc sống của bạn, vì không có chúng thì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa.

Đừng để cuộc sống vuột khỏi tầm tay bằng cách sống trong quá khứ hoặc lo nghĩ quá nhiều cho tương lai.
Bạn hãy sống thật tốt cho từng ngày.

Ðừng thất vọng khi bạn vẫn còn có gì đó để cống hiến.
Không có gì thật sự chấm dứt, cho đến khi bạn dừng lại, không muốn cố gắng nữa.

Ðừng sợ hãi khi nhận thức rằng mình là người không hoàn mỹ.
Vì khi nhận thức được điều này thì bạn đang trở thành một người hoàn mỹ rồi đó.

Ðừng sợ khi đối diện với hiểm nguy.
Hãy kiên trì vượt qua thì bạn mới học được bài học can đảm.

Ðừng bỏ quên ước mơ của bạn.
Nếu không có mơ ước thì sẽ không có hy vọng; nếu không có hy vọng thì sẽ không có mục đích.
Cuộc sống thiếu mục đích cũng như chim gãy cánh không muốn bay cao.

Ðừng đi qua đời sống quá nhanh.
Vì bạn sẽ không những chỉ quên đi nơi bạn đã đến mà còn quên cả hướng đi của chính mình.

Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua.
Cuộc sống là một hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước một.